Beauty and the beast (Grodno Rock Band) в кафе-клубе Чемпи. Начало в 22-00

Инфо: +375 152 75 60 33.