Хрышчэнне Русі ў 988 г. у форме ўсходняга (візантыйскага) абраду стала важнейшай гістарычнай падзеяй. Старажытная Русь знайшла ў хрысціянстве элементы адзінства: агульныя догматы, літургічнае паданне, царкоўную мову і літаратуру, пісьмовае права, сацыяльныя рэформы, якія былі заснаваны на агульных запаведзях любві і чалавекалюбства. Пасля прыняцця хрысціянства яна ўспрыняла сістэму хрысціянскага веравызнання і культурных каштоўнасцей, інтэлектуальныя, эстэтычныя і духоўныя дасягненні візантыйскай цывілізацыі. Аднак гэта спадчына налажылася на буйны пласт уласнай славянскай культуры, што паклала пачатак блізкаму, але ўсё ж такі новаму культурнаму працэсу, на фарміраванне якога аказала ўплыў і старажытная Беларусь.
Амаль адразу пасля Хрышчэння на старажытнарускіх землях з’явіліся першыя мясцовыя святыя: дабраверныя князі Барыс і Глеб, прападобная Еўфрасіння Полацкая, свяціцель Кірыла Тураўскі і інш. Праваслаўная Царква стала тым “добрым дрэвам”, пладом якога з’явілася тысячагадовая гісторыя яе святасці. Гэта гісторыя працягваецца дагэтуль...

На выстаўцы прадстаўлены абразы святых Рускай Праваслаўнай Царквы, кнігі, у тым ліку старадрукі, з жыціямі, службамі і акафістамі святым угоднікам Божым, а таксама выданні, памятныя медалі, значкі, сувеніры і інш., прысвечаныя юбілейным падзеям Праваслаўнай Царквы ў Расіі і Беларусі ў 2 палове ХХ – пачатку ХХІ ст.

Выстаўка працуе да канца верасня.