У Авальнай зале Новага замка экспануецца кнігазбор графа Вандаліна Пуслоўскага і графіні Марты Красінскай.
Выстаўка прэзентуе ўнікальны кнігазбор, які на працягу многіх дзесяцігоддзяў збіралі прадстаўнікі рода Пуслоўскіх. Гэту багатую калекцыю (каля 10.000 тамоў) у 1927 годзе графіня Марта Красінская з Пуслоўскіх падаравала Гродзенскаму дзяржаўнаму музею. 
На выстаўцы экспануюцца самыя цікавыя і рэдкія кнігі з калекцыі Пуслоўскіх: інкунабулы – кнігі, надрукаваныя ў 15 ст., а таксама выданні 16 – пач. 20 ст. Яны адлюстроўваюць шырокі спектр інтарэсаў сваіх рупных збіральнікаў: манаграфіі па гісторыі ВКЛ, Рэчы Паспалітай і шматлікіх краін свету, хронікі і статуты, энцыклапедыі і слоўнікі, панегірыкі і календары, літаратура па археалогіі і нумізматыцы, геральдыцы і генеалогіі, па біялогіі і медыцыне, мастацкая літаратура.
Акрамя таго вы ўбачыце арыгінальныя дакументы з архіву Пуслоўскіх, а таксама вельмі цікавы архіў вядомага польскага музыканта, кампазітара, дырэктара Варшаўскай оперы Караля Курпінскага, знойдзены паміж старонак варшаўскіх календароў.